Stránka věnovaná Tesla coil 
 

JAK TO VYPADÁ V METRU !
obrázky z metra po povodni
 

Na těchto stránkách se budeme postupně zabývat Teslovým transformátorem. Tak jak jsme se s ním seznamovali od začátku až do konce. Na počátku všeho byl tester výbojek, který se běžně vyráběl v Tesle. Vyzkoušeli jsme si jeho účinky na vlastní kůži. A vskutku byl to zážitek. Postupně jsme s ním rozsvěcovali různé doutnavky, žárovky a zářivky na vzdálenost cca 2 cm.
 


obrázek transformátoru TVI862 Tesla Rožnov
 
 


lineární žárovka 300W

Elektronka a prst. Elektronka a zářivka.

Přiblížením ruky se ionizace směruje k prstu.
Výbojem krásně ionizuje elektronka a ještě na 5cm vdálenost se rozsvítí i zářivka a to má výboj výkon pouze 15VA !!!
 


 

Kolega jako rytíř řádu Jedy. Přibližováním předmětů k výboji vzniká další přenos a ionizace.

60 000 Voltů a nic to nedělá.
Hlavně Vás prosím, nezkoušejte to s paralyzéry.
Ty pracují na podstatně nižších frekvencích a mohli by jste přijít k úrazu !
 

Žárovka 200W a jak krásně ionizuje. Kliknutím zvětšíš obrázek.
 

Příště se s vámi podělíme o zážitky s Teslova transformátoru o výkonu cca 400VA.

http://home.austin.rr.com/teslafun/index.htm

Co je vlastně Teslův transformátor ?

Je to vzduchový transformátor pracující na svém rezonančním kmitočtu sloužící obvykle k výrobě velmi vysokého napětí. Primární vinutí tvoří pár závitů tlustého drátu, sekundární vinutí pak několik stovek až tisíc závitů tenkého drátu v jedné vrstvě na válcové kostře. Jedná se vlastně o dva induktivně vázané rezonanční obvody. Aby docházelo k maximálnímu přenosu energie z primárního obvodu do sekundárního je třeba primární obvod naladit na tentýž kmitočet.
Z vysokonapěťového transformátoru napájeného ze sítě se začne nabíjet kondenzátor a když napětí překročí elektrickou pevnost vzduchu v jiskřišti přeskočí jiskra, která na okamžik připojí kondenzátor k primární cívce a energie elektrického pole se přemění na magnetické pole kolem primáru. Při zániku magnetického pole se část energie "přelije" do sekundárního obvodu a část se vrátí zpět do kondenzátoru. Na sekundáru vznikají tlumené kmity. Pokud je indukované napětí dostatečné, dochází k sršení do vzduchu. Takto vzniklé vf napětí má jiné vlastnosti než z klasických vn zdrojů, lze s ním rosvěcet na dálku různě plynem plněné trubice a spoustu dalších efektů. Dokonce ani "nekope" (proud teče po povrchu těla), zato vás však může nepříjemně popálit. Ale i přes to je třeba být maximálně opatrný, protože i na primárním okruhu, kondenzárech, a dalších obvodech se může objevit smrtelě nebezpečné napětí.

schema zapojení elektronické verze transformátoru
http://www.geocities.com/tjacodesign/tesla2/tesla2.html

Jeden z příkladů zapojení Teslova transformátoru.
 

Další návody na stavbu zde :

http://users.rcn.com/tcobaugh
 
 

Odkazy na zajímavé stránky :
(ohromně si tam užijete blesků)


www.ttr.com ___________Mike's Electric Stuff
     www.electricstuff.co.uk
Tesla coils and high-voltage stuff
Warning! Tesla coils and their ancillary equipment are VERY VERY dangerous and you should not even THINK about trying to make one unless you really understand the dangers of high-voltage electrical systems.


www.teslacoil.com


Zhotovte si Teslův transformátor - vyšlo v AR

české stránky :

http://www.volny.cz/rayer/elektro/elektro.htm
http://www.elektrika.cz/elexikon/osobnost/tesla991210.html

Autoři : Michal Zborník, Radek Netáhlo
e-mail : Teslacoil@seznam.cz
Ó Teslacoil : Dalibor Čížek 6.09.2002