Nìkolik obrázkù z pražského metra po povodni.
Jedná se o "bývalé" stanice Vltavská a Nádraží Holešovice
a možná budou ještì další obrázky.